NIVEL V

CEN:  B6 NOM:  D NIJ:  III Imagen:  Calibre: 

7.62 x 39 mm AK 47

5.56 x 45 mm M-16

7.56 x 45 mm M-80

7.62 x 51 mm .308 W FMJ

Nueva sin rodar

Cristales de 42 mm

Mampara divisora en 5ta puerta

Suspension Bilstein / Eibach

Resist max 7.62 x 51 mm .308

 

Cristales 42 mm. 
Acero balístico de 8.5 mm, Acero balístico de 6.5 mm, Acero balístico de 4.5 mm
Kevlar de 06 capas en piso
Suspensión Bilstein Eibach
Tanque de gasolina Anti-esquirlas.
Runflats en 4 llantas.